Please follow https://eligibility.sc.egov.usda.gov/eligibility/welcomeAction.do?NavKey=home@1.