Please follow http://www.usajobs.gov/studentjobs/.